Fraktion

CDU

Vorsitz: Fabian Orth
Stellv. Vorsitz: Jennifer Klehm